اخبار

انجام غربالگری های اولیه سلامت برای بیش از 196 هزار تن در شهرستان البرز

1397/2/27 پنجشنبه

در روزهای پایانی اردیبهشت 1397 دکتر علیرضا مهرعلیان، مدیر شبکه بهداشت - درمان شهرستان البرز گفت: در برنامه تحول نظام سلامت در شهرستان البرز، تاکنون، انجام غربالگری های اولیه سلامت برای بیش از 196 هزار تن در این شهرستان انجام شده است.

این مقام مسؤول بیان کرد که غربالگری اولیه سلامت روان گروه سنی پنج سال به بالا، برای 85 هزار و 90 تن توسط مراقبان سلامت انجام شده است که 16.34 درصد از این افراد، توسط پزشک مرکز به کارشناسان سلامت روان و رفتار ارجاع شده اند.

وی عنوان کرد: در حوزه سلامت اجتماعی نیز غربالگری اولیه شامل خشونت خانگی و کودک آزاری، برای گروه های سنی پنج تا  59 سال، به تعداد 62 هزار و 361 تن انجام شده است و 17.51 درصد به کارشناسان سلامت روان و رفتار ارجاع شده اند.

بنا به اظهار دکتر مهرعلیان، در این برنامه برای گروه های سنی 16 تا 59 سال، غربالگری اولیه مصرف مواد هم توسط مراقبان برای 49 هزار و 446 تن انجام شده است که 20.98 درصد به کارشناسان سلامت روان و رفتار ارجاع شده اند.

آموزش مهارت های زندگی و فرزندپروری به بیش از 52 هزار تن

فاطمه رسولی کیا، کارشناس مسؤول واحد سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد شبکه بهداشت - درمان شهرستان البرز نیز در این خصوص گفت: در کلیه موارد ارجاع شده مذکور به کارشناسان سلامت روان و رفتار شبکه، خدمات مشاوره ای، آموزشی، پیگیری درمان و ارجاع به سطح  تخصصی انجام می شود.

وی همچنین بیان کرد که در زمینه آموزش، کارشناسان سلامت روان و رفتار در خصوص مهارت های زندگی به 29 هزار و 541 تن، آموزش داده اند و آموزش مهارت های فرزندپروری نیز برای 23 هزار و 754 تن برگزار شده است.

وی در پایان گفت: در حال حاضر شبکه بهداشت - درمان شهرستان البرز با 12 مرکز خدمات جامع سلامت و 11 کارشناس سلامت روان و رفتار در سطح مراکز مذکور به ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی می پردازد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ