اخبار

در دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛

رفع مشکلات اینترنتی و افزایش فضای ورزشی از اولویت ها در خوابگاه های دانشجویی است

1397/2/27 پنجشنبه

روز 23 اردیبهشت 1397 دکتر محمدرضا شیخی، معاون دانشجویی -  فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در نشست مسؤولان این معاونت با دانشجویان، در خوابگاه های شماره شش و نرگس گفت: رفع مشکلات اینترنتی و افزایش فضای ورزشی از اولویت ها در خوابگاه های دانشجویی است. وی افزود که مجموعه کارکنان این معاونت، متناسب با امکاناتی که در اختیار دارند، سعی کرده‌اند خواسته‌های دانشجویان را برآورده کنند و در رفع مشکلات آنان کوشا هستند.

رقیه حیدری، مسؤول خوابگاه های دانشجویی معاونت دانشجویی - فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در این رابطه گفت: دکتر شیخی، به همراه کورش حاتم سروری، مدیر امور دانشجویی و مجید نظامی، مدیر فرهنگی و تعدادی از کارکنان، در جمع دانشجویان خوابگاه شماره 6 حضور یافت و مناسبت هفته خوابگاه‌ها را تبریک گفت.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ