اخبار

در دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛

مرحله اول اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی - درمانی انجام شد

1397/4/19 سه‌شنبه

با توجه به شروع اعتباربخشی مراکز آموزشی - درمانی سراسر کشور در امسال، ارزیابی درون دانشگاهی مراکز آموزشی – درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در حیطه آموزش، از روز سوم تیر 1397 آغاز شد و روز 19 تیر، تیم اعتباربخشی معاونت آموزشی دانشگاه، متشکل از مسؤولان و کارشناسان مربوطه این معاونت از پنج مرکز بازدید کردند.

در این بازدیدها کلیه ساختارهای آموزشی مراکز آموزشی - درمانی شهید رجایی، بوعلی سینا، کوثر، ولایت و 22 بهمن، توسط این تیم با حضور معاون آموزشی دانشگاه و دیگر مسؤولان مربوطه در حوزه آموزش و مراکز انجام شد.

در بازدیدهای مذکور، دکتر پرویز پدیسار، معاون آموزشی دانشگاه به بررسی سنجه های اعتبار بخشی مراکز آموزشی - درمانی که در ارزیابی دوره قبل امتیاز لازم را کسب نکرده بودند تاکید کرد تا نقاط ضعف و مشکلات،  شناسایی شده و راه حل های لازم اندیشیده شود.

دکتر یکه فلاح، مسؤول اعتباربخشی مراکز آموزشی - درمانی دانشگاه هم تاکید کرد: ارزیابی های درون دانشگاهی برای کسب آمادگی لازم برای دریافت اعتبار یکساله و دو ساله بیمارستان های آموزشی است  و  ارزیابی منطقه ای در شهریور ماه توسط کلان منطقه 6 آمایشی کشور انجام خواهد شد.

ایشان با بیان اینکه ارزیابی کشوری مراکز آموزشی - درمانی توسط وزارت بهداشت، مهر ماه امسال خواهد بود؛ اظهار کرد: در ادامه این فرایند،  بازدید از مرکز آموزشی - درمانی قدس نیز انجام خواهد شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ