اخبار

بازدید وزارتی از مراکز درمانی غیردانشگاهی و جراحی محدود استان قزوین

1397/7/21 شنبه

دکتر محمدرضا مدبر، رییس اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: هشت تن از کارشناسان اداره کل نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت از بیمارستان‏های غیردانشگاهی و مراکز جراحی محدود خصوصی درمانی استان قزوین، به منظور ارزیابی خدمات این مراکز بازدید کردند.

به گفته دکتر مدبر این تیم نظارتی بیمارستان‏های ولی عصر آبیک، رحیمیان، الوند، پاستور، تأمین اجتماعی رازی و مراکز جراحی محدود عارف، بینا و پارس را بازدید و بر مشارکت این مراکز در سامانه 190 تاکید کردند.

دکتر مدبر اذعان کرد که نحوه تأمین تجهیزات در اعمال جراحی، نحوه پرداخت هزینه‏های بستری توسط بیماران، پرونده‏های قانونی پزشکان و کارکنان و وضعیت آنکالی‏های این مراکز مورد بررسی قرار گفت.

این بازدید روز 16 مهر 1397 انجام شد و دکتر عبداله کشاورز، مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، تیم بازدید کننده را همراهی کرد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ