اخبار

تعیین وضعیت 59 طرح تحقیقاتی در نشست 269 شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

1397/2/27 پنجشنبه

 دویست و شصت و نهمین نشست شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با ارائه گزارش دکتر پیمانی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه از عملکرد پژوهش دانشگاه در سال 1396 آغار و در مصوبات این شورا، وضعیت 59 طرح تحقیقاتی، مشخص شد.

این نشست، روز 24 اردیبهشت 1397 در دفتر معاون پژوهش و فناوری دانشگاه برگزار شد و مصوبات آن، به شرح زیر است:

 • موافقت با پرداخت حق‌التألیف مقالات چاپ شده توسط کارشناسان دانشگاه در صورت درج صحیح پیوستگی دانشگاه در مقالات.
 • موافقت با افزایش سقف هزینه طرح‌های تحقیقاتی دانشجویی تا 30 میلیون ریال با شرایط؛ چاپ مقاله Scopus، نداشتن طرح معوقه استاد راهنما، داشتن سه طرح تحقیقاتی به طور همزمان و نیز تسویه حساب دانشجو منوط به ارائه مقاله چاپ شده منتج از طرح.
 • موافقت با افزایش 10 درصدی حق تشویق مقالات چاپ شده حاصل از پایان‌نامه‌ها و طرح‌های هیأت علمی که در آن دانشجو آدرس کمیته تحقیقات را به‌صورت صحیح آورده باشد.
 • ممنوع شدن چاپ مقالات منتج از طرح‌های تحقیقاتی مصوب دانشجویی 97 در مجله دانشجویی ادراک.
 • تصویب طرح‌های تحقیقاتی بر اساس اولویت‌های پژوهشی دانشگاه و نیز تأکید بر ارسال فایل ترجمان دانش طرح‌های تحقیقاتی خاتمه یافته.
 • طرح‌های تحقیقاتی هیأت علمی خاتمه یافته                                                          7 طرح
 • طرح‌های تحقیقاتی هیأت علمی تصویب شده                                                         11 طرح
 • طرح‌های تحقیقاتی دانشجویی، پایان‌نامه دستیاری و کارشناسی ارشد خاتمه یافته          16 طرح
 • طرح‌های تحقیقاتی دانشجویی تصویب شده                                                           14 طرح
 • طرح‌های تحقیقاتی تمدید شده                                                                          17 طرح  
 • طرح‌های تحقیقاتی فسخ شده                                                                          10 طرح
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ