اخبار

اطلاعيه شماره 2 ثبت نام دانشگاه

1397/6/30 جمعه

ضمن تبریک و خیر مقدم به پذیرفته شدگان آزمون سراسري سال 1397 اين دانشگاه به اطلاع می رساند ثبت نام اين دانشگاه در  دو مرحله انجام مي پذيرد كه لازمست پذيرفته شدگان  فرآيند و اطلاعيه ثبت نام را كه فايلهاي آن در ذيل اطلاعيه آمده دريافت و پس از مطالعه براساس مفاد آن اقدام به ثبت نام نمايند. ضمن آنكه درصورت عدم ثبت نام اينترنتي در سامانه ثبت نام دانشگاه، امكان ثبت نام حضوري پذيرفته شدگان ميسر نخواهد بود.

پذيرفته شدگان عزيز مي توانند از ساعت -/12 مورخ 24/6/97  به سامانه ثبت نام دانشگاه مراجعه و نسبت به  ثبت نام اينترنتي خود اقدام نمايند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین به آدرس ذیل مراجعه فرمایید.

Vce.qums.ac.ir

                                                                                          

   ( معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکی قزوین)
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ