اخبار

رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

ارتقای هتلنیگ بیمارستان تأمین اجتماعی تاکستان، افزایش رضایتمندی بیماران را به دنبال خواهد داشت

1397/7/21 شنبه

دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در جریان بازدید از بیمارستان تأمین اجتماعی تاکستان، از تلاش هایی که برای ارتقای هتیلینگ این بیمارستان انجام شده است، قدردانی کرد و این تغییرات را بسیار تأثیرگذار در افزایش میزان رضایتمندی بیماران دانست.

دکتر امیرمحمد کاظمی‏فر، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، علت اصلی این بازدید را اهدای لوح برتر استانی این بیمارستان عنوان کرد و گفت: بیمارستان تاکستان، این لوح را در جشنواره تجارب موفق بیمارستانی با هدف مدیریت هزینه‏ها کسب کرده است. ایشان ادامه داد که لوح مذکور به خاطر اجرای موفق طرح مدیریت مصرف دارو به بیمارستان اعطا شد.

سعیده مشفقی، مدیر بیمارستان تأمین اجتماعی تاکستان نیز در مورد این تجربه موفق، توضیحاتی ارائه داد که حاکی از کنترل و کاهش مصرف چندین داروی مهم بیمارستانی در مرکز مذکور بود.

در این بازدید، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین و معاون درمان ایشان، به همراه فرماندار تاکستان، مدیرکل تأمین اجتماعی قزوین و معاون ایشان و مدیر شبکه بهداشت – درمان شهرستان تاکستان از بخش‏های اطفال، زنان، سی تی اسکن، LDR و آزمایشگاه بیمارستان بازدید کردند.

یادآور می شود، به همراه بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان، مراکز آموزشی - درمانی قدس و شهیدرجایی، تابعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز به دلیل تجربه مشابه، حائز دریافت لوح برتر استانی در همایش مذکور شده بودند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ