اخبار
1
1398/7/17 چهارشنبه به منظور همکاری های دو جانبه صورت گرفت بازدید رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین از دانشگاه علوم پزشکی

دکتر مرتضی موسی خانی، رئیس دانشگاه آزاد واحد قزوین با دکتر منوچهر مهرام، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین دیدار و در مورد موضوعات علمی و همکاری های آموزشی تبادل نظر کردند.

در این دیدار که صبح روز چهار شنبه 17 مهر 98 با صرف صبحانه کاری در دفتر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین شروع شد؛ طرفین بر تعامل بیشتر و استفاده از ظرفیت های علمی اعضای هیات علمی و امکانات تکنولوژیک همچنین تجارب آموزشی و فرهنگی یکدیگر برای ارتقای سطح علمی دانشجویان تاکید کردند.

در ادامه، دکتر موسی خانی به اتفاق دکتر مهرام، از مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه و مرکز آموزش مهارت های بالینی مستقر در پردیس دانشگاه علوم پزشکی بازدید و از نزدیک با آخرین تجهیزات کمک آموزشی و شیوه های نوین آموزش در این مجموعه ها آشنا شدند.