کاربران گرامی می توانید از طریق فرم زیر پیشنهادات خود را در خصوص خدمات شناسه دار دانشگاه علوم پزشکی قزوین ارائه نمایید.و از طریق لینک زیر پیگیری نمایید.

کاربر گرامی از مرورگر Mozilla Fire Fox و یا Chrome استفاده نمایید:
نام و نام خانوادگي
کد ملی
محل خدمت و شغل
پست الکترونیک
شماره تماس
نام حوزه
نام خدمت
ارائه پیشنهادات
کد امنیتی