استقرار نظام مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی قزوین

جناب آقای دکتر نامدار ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی قزوین در پی استقرار نظام مدیریت دانش در دانشگاه‌‌های علوم پزشکی کشور، در راستای اجرایی شدن این نظام در دانشگاه ابلاغ اعضای محترم کارگروه مدیریت دانشِ دانشگاه را صادر کردند.

ریاست و دبیری این کمیته به ترتیب بر عهده جناب آقای دکتر نامدار و جناب آقای دکتر معصومی‌فر می‌باشد. اعضای کمیته اجرایی مدیریت دانش؛ معاونین محترم دانشگاه و همچنین مدیران محترم منابع انسانی و توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه بوده که طی حکم‌های جداگانه‌ای از سوی ریاست محترم دانشگاه ابلاغ دریافت نمودند.

"لازم به ذکر است نظام نامه استقرار مدیرت دانش از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه‌ای به شماره 1138/212/د  به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شد."

فعال شدن سامانه مدیریت دانش وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی

در پی استقرار نظام مدیریت دانش در وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی

نسخه توسعه‌یافته نرم‌افزار ملی مدیریت دانش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، طراحی و در دسترس همکاران قرار گرفته است. زمان شروع به کار سامانه برای همکاران ستاد وزارتخانه، دانشگاه ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور و سازمان‌های وابسته با ارائه آموزش‌های لازم به صورت رسمی از سوی مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت، اعلام ‌گردید.

 این سامانه به آدرس زیر هم اکنون قابل بهره برداری می باشد.

http://km.behdasht.gov.ir/www