برگزاری نخستین نشست کمیته راهبری برنامه جامع سلامت

دکتر مهرام

در نشست کمیته راهبری برنامه جامع سلامت استان:

 طرح ها و  پروژه های امسال نقش و تاثیر مستقیم بر سلامت مردم داشته باشد

 

نخستین نشست کمیته راهبری برنامه جامع سلامت استان در سال 94 به ریاست یاری، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اشتغال استانداری و با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین و اعضای کمیته راهبری برگزار شد.

در این نشست که صبح روز چهارشنبه 3 تیرماه در سالن معاونت برنامه‌ریزی استانداری برگزار شد.ابتدا، مهندس عزیزخانی، مشاور رییس دانشگاه و مسؤول دبیرخانه شورای سیاستگذاری سلامت استان به ارائه گزارش فعالیت های سال‌ گذشته دبیرخانه و اقدامات صورت گرفته در شوراهای مختلف برنامه جامع سلامت پرداخت.

در ادامه دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه ضمن تشکر از حضور اعضاء و قدردانی از دبیرخانه سیاستگذاری سلامت گفت: در سال جدید و در تداوم برنامه جامع سلامت طرح هایی که در قالب این برنامه تدوین می شود، اثر گذار بر نگرش و رفتار مردم باشد و نقش مستقیم بر سلامت مردم داشته باشد.

دکتر مهرام با تأکید بر اینکه مصوبه کار گروه سلامت و امنیت غذایی برای همه طرحهای حوزه سلامت اخذ شود، گفت: از قالب‌های بروکراتیک خارج شویم و به سمت عمل گرایی برویم.

پس از سخنان دکتر مهرام هر یک از اعضا به بیان دیدگاه های خود در خصوص تداوم برنامه جامع سلامت استان پرداختند.

دکتر اسکویی، معاون بهداشتی نیز در این نشست با اشاره به اینکه متأسفانه سلامت الویت مردم نیست، گفت: آموزش سلامت در این سالها تنها به افزایش دانش مردم منجر شده در حالی که امروز نیاز به ارتقاء سواد سلامت مردم و تغییر نگرش و رفتار داریم.

دکتر یوسفی، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه استفاده از پتانسیل های موجود برای فرهنگ سازی و انتقال پیام سلامت را مهم دانست و گفت: پیام‌های سلامت ها شفاف و اثر گذار نیست.

مهندس لک مدیر کل فناوری و اطلاعات استانداری نیز در بخشی از این نشست نزدیک شدن به جامعه، نماد سازی فرهنگی، اصلاح باورهای اشتباه مردم در مورد سلامت، ورود حوزه سلامت به پروژ‌ه های عمرانی و توجه به مخاطبان خاص برای اثر گذاری در حوزه سلامت را مهم دانست.

لک همچنین به بهرمندی از توان خیرین برای کمک به پروژه‌های برنامه جامع و استفاده از فضای مجازی و مناسبت‌های منطقه ای مثل (روز قزوین) تأکید کرد.

درا ین نشست، رؤسای شوراهای پیام گذار، پپام رسان، رییس خانه مشارکت مردم در سلامت، مسؤول کمیته دیده بان سلامت و رییس اندیش گاه سلامت حضور داشتند و هریک  از حاضران به بیان دیدگاههای خود در خصوص تداوم هرچه بهتر و موثر تر برنامه جامع سلامت پرداختند.

گفتنی است برنامه جامع سلامت برای نخستین بار در کشور از سال 1386 با هدف تامین ، حفظ و ارتقای عادلانه سلامت جامعه استان قزوین با رویکرد عوامل اجتماعی موثر بر سلامت طراحی شد و به اجرا درآمد.


آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین

www.qums.ac.ir

بيشتر