تغذیه سالم، به بانوان روستای ارتش آبادِ شهرستان آوج، آموخته شد

در نشستی آموزشی در روستای ارتش آبادِ شهرستان آوج، کارشناسان تغذیه و سلامت روان و رفتار شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج با آموزش دختران جوان و بانوان میانسال این روستا، بر نقش بانوان در سلامت جسمی و روانی خانواده ها تأکید کردند.

ابوذر رئیسوندی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج با بیان این خبر، گفت: افزایش آگاهی خانواده ها در خصوص تغذیه سالم و اثرات مصرف الکل بر جسم و روح افراد و حمایت خانواده ها در اجرای صحیح برنامه های سلامت محور، می تواند مسیر را برای دستیابی به جامعه سالم هموار کند.

در این نشست، ندا سلطانی، کارشناس سلامت روان و رفتار شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج، پس از تعریف اعتیاد به الکل و میزان وابسته کنندگی انواع مواد به ویژه الکل، بر راه های پیشگیری از مصرف آن و راه های جایگزین برای درمان الکل تأکید کرد.

در ادامه، فرانک رحمانی، کارشناس تغذیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج با بیان نقش تغذیه سالم در ایجاد شادابی و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر، دستیابی به سبک زندگی سالم را در به کارگیری فعالیت بدنی هدفمند به همراه تغذیه سالم دانست.

این نشست، روز 17 شهریور 1398 برگزار شد و در پایان آن، ضمن توزیع پمفلت های آموزشی، کارشناسان، مردم را برای بهره مندی از خدمات رایگان تغذیه و روان، به مراکز خدمات جامع سلامت فراخواندند.

بيشتر