برگزاری دوره توجیهی برای مسؤولان فنی تازه استخدام واحدهای تولید مواد غذایی و ظروف بسته بندی

مهندس هدایت آزادروش، مدیر نظارت بر مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین از برگزاری دوره آموزشی، ویژه مسؤولان فنی تازه استخدام در واحدهای تولیدی خبر داد.

مهندس آزاد روش گفت: بر مبنای برنامه های آموزشی معاونت غذا و دارو، روز ششم شهریور 1398 دوره آموزشی ویژه مسؤولان فنی تازه استخدام واحدهای تولیدی مواد غذایی و ظروف بسته بندی با محوریت آشنایی با ضوابط برچسب گذاری محصولات غذایی تراریخته  ، شرح وظایف مسؤول فنی در واحدهای تولیدی و آشنایی با ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده برگزار شد.

به گفته ایشان، نحوه تکمیل مدارک برای صدور و یا تمدید مجوزهای بهداشتی و نحوه دسترسی به اطلاعیه ها و فرم های مربوطه در پورتال معاونت غذا و دارو نیز در این دوره به بحث گذاشته شد.

بيشتر