کشف الکل خوراکی و داروهای تقویت جنسی غیرمجاز قاچاق در قزوین

دکتر سپیده سیف اللهی، مسؤول روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین از کشف الکل خوراکی و داروهای تقویت جنسی غیرمجاز و قاچاق از یک واحد صنفی آرایشی و بهداشتی در قزوین خبر داد.

دکتر سیف اللهی گفت: در بازدید روز 11 شهریور 1398 کارشناسان معاونت غذا و دارو از یک واحد صنفی آرایشی و بهداشتی، آنان موفق به کشف مقادیر زیادی الکل خوراکی، دارو و پماد تقویت جنسی غیرمجاز و قاچاق با نام های وگادول، سوپرفراری، ترامادول 200 میلی گرم و اقلام قاچاق دیگر با نام های متفاوت شدند. وی افزود که تنها محل مجاز عرضه داروهای دارای اصالت، داروخانه و تحت نظر مسؤول فنی داروخانه است.

بيشتر