آشنایی کارشناسان معاونت بهداشتی دانشگاه با کارکردهای آمادگی و پاسخ در حوادث

 دومین دوره کارگاه آموزشی مدیریت خطر بلایا از مجموعه برنامه‌های آموزش EOP با شرکت بیش از 50 تن از کارشناسان حوزه معاونت بهداشت برگزار شد.

در این دوره که در روزهای هفتم و چهاردهم شهریور 1398 توسط مهندس محسن نوری، سرپرست گروه مدیریت خطر بلایای  مرکز بهداشت استان استان در سالن معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد، کارشناسان با کارکردهای فاز آمادگی و فاز پاسخ از چرخه چهار قسمتی (پیشگیری، آمادگی، پاسخ و بازتوانی) مدیریت بحران در عملیات پاسخ بهداشت عمومی در بلایا آشنا شدند.

بيشتر