برگزاری کارگاه آموزشی صدور گواهی پزشکی فوت با استانداردهای الکترونیک

زهرا برجی خانی اوانکی، کارشناس برنامه ثبت مرگ معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین اظهار کرد: به‌ منظور ارتقای کیفی ثبت و صدور گواهی فوت، کارگاه آموزشی "صدور گواهی پزشکی فوت با استانداردهای الکترونیک" برای 32 دستیار تخصصی بدو ورود، روز هفتم شهریور ماه 1398 در دانشکده پزشکی برگزار شد.

در این کارگاه، دکتر محمدرضا مدبر، رییس اداره نظارت و اعتبار بخشی امور درمان و پزشک مشاور برنامه ثبت و طبقه بندی علل مرگ، به عنوان مُدرّس حضور داشت و ابتدا پیش آزمونی شامل 10 سناریو مرگ با علت‌هایی، مانند: پُرفشاری خون، بیماری‌های قلبی و عروقی، دیابت، سرطان ها و کهولت سن برای دستیاران تخصصی برگزار شد.

سپس، دکتر مدبر، درباره دستورالعمل نحوه تکمیل گواهی فوت و اشتباهات رایج در تنظیم گواهی فوت و جواز دفن، فرم بین المللی گواهی فوت، اجزای تشکیل دهنده گواهی فوت، تعریف علت زمینه‌ای مرگ، ثبت علل مرگ، کدهای پوچ، بیهوده، غیرممکن، غیرمحتمل (بعید)، شرایط بد تعریف شده، ابزار ارزیابی گواهی فوت و نمونه گواهی فوت‌های صادر شده دارای خطا، آموزش‌های فنی را به پزشکان شرکت کننده در نشست ارائه کرد.

بيشتر