فرم ساز پورتال سیگما به کارشناسان پورتال واحدهای تابعه دانشگاه آموزش داده شد

از سوی واحد آمار و فناوری اطلاعات معاونت پژوهشی دانشگاه، کارگاه آموزشی «فرم ساز پورتال سیگما و  پاسخگویی به سوال ها و رفع اشکال بخش های پورتال» برای کارشناسان تعدادی از واحدهای تابعه دانشگاه برگزار شد.

در این برنامه، مهندس ندا رحمانی، کارشناس فناوری اطلاعات، با ورود به محیط فرم ساز پورتال درباره نحوه ساخت فرم های الکترونیکی تعاملی و تراکنشی برای ارائه خدمات سریع و آسان به کاربران توضیح داد. ایشان همچنین، علاوه بر بیان مبانی ساخت پایگاه داده ها و ارتباط بین جداول و ساخت انواع فرم های ارتباطی و نمایش آنها از طریق یک پروژه، به سوال های کارشناسان واحدها درباره طراحی فرم ها و صفحات پاسخ داد.

شایان ذکر است، فیلم آموزشی این برنامه، تهیه شد و از طریق اف تی پی، به  آدرس  http://ftp.qums.ac.ir در اختیار کارشناسان پورتال قرار گرفت.                                          


آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین

www.qums.ac.ir

بيشتر