آموزش سلامت به مردم در فرهنگسراهاي قزوين

تغذيه و تندستي، عوامل خطر بيماري هاي غير واگير، پيشگيري از بيماري ديابت و فشار خون، پيشگيري از سرطان ها و سلامت كودكان، عناوين موضوعات آموزشي سلامت است كه در فرهنگسراهاي قزوين براي شهروندان ارائه مي شود.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي قزوين، اين مباحث در نشستي، روز اول ارديبهشت 1392 با حضور كارشناسان واحد آموزش و ارتقاي سلامت مركز بهداشت شهيد بلنديان شهرستان و مسوولان فرهنگ سراهاي قزوين در فرهنگ سراي بانو حضرت فاطمه(س) واقع در پارك هشت بهشت مصوب شد. همچنين در مورد رفع برخي مشكلات موجود در فرهنگسراها در حين برگزاري برنامه هاي آموزشي تصميم گيري شد. 

آدرس سايت دانشگاه علوم پزشكي قزوين

www.qums.ac.ir

بيشتر