برگزاری نشست هم افزایی فعالیت های فرهنگی در دانشگاه

آستانه ماه محرم، به منظور برنامه ریزی در خصوص تبلیغات محیطی و فعالیت های فرهنگی در مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، نشست هم اندیشی از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، برگزار شد.

این برنامه در سالن اجتماعات معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد و حجت الاسلام دکتر حسین حیدری، مسؤول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، سخنانی درباره برنامه های فرهنگی و مناسبتی و فضاسازی تبلیغاتی در مجتمع پردیس و مجموعه دانشگاه  بیان کرد.

در ادامه، مسؤولان فرهنگی، شامل: معاون فرهنگی و مسؤول واحد خواهران نهاد رهبری؛ مدیر فرهنگی، مدیر روابط عمومی و مسؤول واحد قرآن و عترت دانشگاه و رابطان فرهنگی دانشکده ها درباره نظرات و برنامه های پیشنهادی خود سخن گفتند.

همچنین مقرر شد کلیه فعالیت های فرهنگی و فضا سازی تبلیغی در دانشکده ها، توسط معاونت های فرهنگی، مراکز آموزشی و درمانی توسط روابط عمومی، مجموعه پردیس توسط مدیریت فرهنگی و با همکاری امور عمومی پردیس و فضاسازی و بخش محتوایی مصلای نور دانشگاه توسط واحد قرآن و عترت دانشگاه انجام شود.

در این نشست، به پیشنهاد مسؤول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، سیدمهدی سیدصادقی، مدیر فرهنگی دانشگاه، به عنوان دبیر ستاد هماهنگی فعالیت  های فرهنگی دانشگاه انتخاب شد.

بيشتر