رئیس دانشکده بهداشت منصوب شد


 

دکتر منوچهر مهرام، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در روز 17 شهریور 1398 با صدور ابلاغی دکتر رزاق محمودی، استاد دانشکده بهداشت را به عنوان رئیس این دانشکده و سرپرست دانشکده پیراپزشکی منصوب و از خدمات دکتر علی صفری واریانی، رئیس پیشین این دانشکده تقدیر کرد.

دکتر رزاق محمودی، عضو هیات علمی دانشکده بهداشت با رتبه علمی استاد، دانش آموخته دکترای تخصصی بهداشت موادغذایی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه است و پیش از این به عنوان معاون آموزشی دانشکده بهداشت فعالیت داشت.

 عضویت هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز به مدت شش سال و همچنین معاون علمی مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی و سرپرست آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه، بخشی از سوابق آموزشی و مدیریتی دکتر محمودی است.

روابط عمومی دانشگاه، ضمن تقدیر از فعالیت های دکتر صفری، انتصاب دکتر محمودی را تبریک می گوید و برای ایشان و همه همکاران و اعضای محترم هیات علمی دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی آرزوی سلامتی و توفیق دارد.

بيشتر