رویداد ها

نجات جان مادر باردار دارای بیماری فشارخون بالا در شهرستان آوج

مادر باردار دارای بیماری فشار خون بالا که در اثر افزایش فشار خون در وضعیت بحرانی قرار داشت، با اقدام به موقع تیم درمان مرکز بهداشتی _ درمانی آوج به بیمارستان منتقل شد.

مهندس صفر فیض الهی، مدیر شبکه بهداشت _ درمان شهرستان آوج با تأیید این خبر، بر انجام مراقبت ها از این مادر باردار بر اساس دستورالعمل های ابلاغی توسط پزشک، ماما و بهورز اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به فصل سرما، لازم است نظارت و مراقبت از مادران باردار با حساسیت بیشتری انجام شود.

دکتر عروجی، پزشک جانشین مرکز بهداشتی _ درمانی آوج و مسؤول تیم نجات گفت: پس از انتقال این مادر باردار توسط بهورز خانه بهداشت پرسپانج به مرکز بهداشتی _ درمانی، اقدامات اولیه توسط تیم درمان مرکز انجام شد. ایشان ادامه داد که در دقایق اولیه با افزایش فشار خون، مادر باردار با داشتن تب و لرز در آستانه تشنج قرار داشت که با اقدامات بعدی، وضعیت وی کنترل شد.

گفتنی است، این مادر باردار توسط مامای مرکز به بیمارستان تاکستان منتقل شد و پس از زایمان، حال عمومی مادر و نوزاد مطلوب است.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر