رویداد ها

برگزاری نشست کمیته هماهنگی و برنامه‌ریزی طرح pms دانشگاه علوم ‌پزشکی قزوین

به گفته مهندس هدایت آزادروش، مدیر نظارت بر مواد غذایی آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم ‌پزشکی قزوین پیرو ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی پایش فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و مواد غذایی و آشامیدنی در سطح عرضه (pms) در سال 1398-1397 ، کمیته هماهنگی و برنامه ریزی طرح دانشگاه علوم پزشکی قزوین در معاونت غذا و دارو، روز 15 دی 1397 برگزار شد.

مدیر نظارت بر مواد غذایی آرایشی و بهداشتی اذعان کرد : در این جلسه در خصوص نحوه  زمانبندی و مراحل اجرای طرح ، تخصیص منابع مالی مورد نیاز و هماهنگی های بین بخشی مورد نیاز برای اجرای صحیح و به موقع طرح فوق الذکر ، تصمیمات لازم گرفته شد .

ایشان عنوان کرد : طرح pms  در سال 1397-1398با توجه به اهمیت کنترل سلامت فرآورده های آرایشی و بهداشتی ، مواد غذایی و آشامیدنی در سطح عرضه طی دو دستورالعمل مجزای واصله ، اجرا خواهد شد.

این جلسه با حضور دکتر پیمان قجربیگی، معاون غذا و دارو دانشگاه ، مهندس علی صادقی نیارکی مدیر نظارت بر امور آزمایشگاه نظارت ، دکتر سینا درزی سرپرست اداره آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو ، مهندس حسن بغدادی کارشناس اداره نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی  ، سجاد بحری مدیر امور مالی معاونت غذا و دارو و مهندس زهره رحمانی سرپرست اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی  و مهندس فاطمه رحمانی برگزار شد .

تصمیمات گرفته شده در این جلسه به شرح زیر است :

1-سجاد بحری، مدیر امور مالی معاونت در جریان دستورالعمل های واصله از سازمان غذا و دارو قرار گرفته و مقرر شد همکاری مورد نیاز در راستای تامین مالی را با کمیته هماهنگی و برنامه ریزی طرح دانشگاهی پایش (pms)  جهت اجرای صحیح و به موقع طرح انجام شود.

2 –  جلسه هماهنگی کارشناسان ادارات نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی و آزمایشگاه کنترل مواد غذایی ،آرایشی و بهداشتی در هفته پیش رو برگزار شود .

3 – تعیین 20 درصد از پروانه‌های ساخت محصولات آرایشی و بهداشتی جهت انجام نمونه برداری از سطح عرضه با رعایت موارد درج شده در دستورالعمل مربوطه ، در تاریخ مقررصورت پذیرد.

4 –  با توجه به زمانبندی درج شده در دستورالعمل‌های مربوطه انجام آزمایش نمونه‌های pms  در اولویت کار آزمایشگاه کنترل مواد غذایی  ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی معاونت قرار گیرد.

5 – رعایت و اجرای بندهای دستورالعمل مربوطه مطابق زمانبندی و شیوه اجرای اعلام شده .

6 – از آنجا که امسال اولین سالی است که طرح پایش محصولات آرایشی و بهداشتی و مواد غذایی و آشامیدنی بصورت تفکیک شده جهت اجرا، طراحی و به معاونت های غذا و داروارسال شده ، تاکید معاون غذا و دارو مبنی بر دقت بیشتر در اجرای صحیح و به موقع طرح مطرح شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر