رویداد ها

اولین مجمع سلامت محله در سطح شهرستان البرز در ناحیه شهری مهرگان تشکیل شد

اولین مجمع سلامت محله در سطح شهرستان البرز در ناحیه شهری مهرگان با حضور مهندس عزیزخانی، معاون امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی، دکتر علیرضا مهرعلیان، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز، کارشناسان معاونت اجتماعی، دبیر و جانشین دبیر کانون سلامت مهرگان، مسئولان گروه ها، مدیر دبیرستان دکتر ذاکری به عنوان نماینده آموزش و پرورش، روحانی محل، نمایندگان اورژانس، آتش نشانی، پزشک مسئول مرکز خدکات جامع سلامت شماره دو مهرگان تشکیل شد.

دکتر علیرضا مهرعلیان، مدیر شبکه بهداشت-درمان شهرستان البرز، مجمع سلامت محله را مجمعی به عنوان نماد مشارکت مردم و همکاری بین بخشی معرفی کرد که متشکل از نمایندگان بخش‌ های مردمی شامل دبیر یا جانشین دبیر کانون سلامت به همراه مسئولان گروه ها، افراد معتمد، نماینده خیّرین و سمن های سلامت محله، اساتید و دانشگاهیان ساکن محله و نیز بخش های اداری و دولتی شامل نماینده شورای اسلامی شهر و روستا، نماینده آموزش و پرورش، بهزیستی، اداره رفاه و کار، بهداشت و درمان، آتش نشانی، نیروی انتظامی، محیط زیست، شهرداری، و دیگر نهادها در سطح محله است.

مهندس عزیزخانی، معاون امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز گفت: با هدف بررسی و حل مشکلات سلامت محله که از طرف کانون سلامت محله احصاء شده است؛ مجمع سلامت محله تشکیل و با همکاری سازمان ها، نهادها یا بخش های مسؤول و نیکوکاران نسبت به ارائه راهکارها و حل مشکلات اقدام می شود.

در این برنامه، اولویت اول مشکلات منطقه بر اساس نیازسنجی انجام شده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و افراد حاضر در جلسه برای رفع این مشکل اعلام آمادگی و همکاری کردند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر