رویداد ها

قدردانی از خدمات شرکت های تعاونی اعتبار و مصرف دانشگاه علوم پزشکی قزوین

سید جلیل حسینی، مدیر اداره تعاون، کارو رفاه اجتماعی شهرستان قزوین، با ارسال نامه ای خطاب به رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، از شرکت های تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه علوم پزشکی، کارکنان مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا و اعضای هیات علمی دانشگاه بخاطر همکاری مناسب آنان با اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قزوین و ارایه خدمات و اعطای تسهیلات قرض الحسنه به اعضا، قدردانی کرد.

مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قزوین همچنین از زحمات هیات مدیره، مدیر عامل، بازرسان و کارکنان شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در ارایه خدمات مناسب و همکاری با اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قزوین، تشکر و قدردانی کرد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر