رویداد ها

چهاردهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی در دانشکده پزشکی قزوین برگزار شد

روز 25 بهمن 1397 چهاردهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی برای دانشجویان مقطع کارورزی در مرکز صلاحیت بالینی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد و 12 تن از دانشجویان پزشکی در این آزمون شرکت کردند.

هدف از این ارزیابی، تعیین توانمندی بالینی دانش آموختگان دوره دکترای عمومی رشته پزشکی است و این آزمون به روش ساختارمند عینی بالینی با تأکید بر مهارت های ارتباطی، تصمیم گیری بالینی مبتنی بر أخذ شرح حال و معاینه فیزیکی و انجام مهارت های عملی تشخیصی - درمانی برگزار شد.

آزمون مذکور به صورت همزمان و متمرکز در مراکز دارای صلاحیت بالینی در مناطق آمایشی کشور برگزار می شود که مرکز مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با مهیا کردن امکانات و تجهیزات لازم و فضای فیزیکی مناسب (مطابق با استانداردهای مراکز برگزاری آزمون صلاحیت بالینی و مراعات ساز و کارهای مندرج در آیین نامه های مربوطه ابلاغ شده توسط وزارت بهداشت)، به عنوان مرکز برگزاری این آزمون انتخاب شده است .

اجرای آزمون در 14 ایستگاه بالینی

آزمون در 14 ایستگاه اصلی و فعال ساختارمند بالینی و دو ایستگاه استراحت طراحی و اجرا شد. اجرای دقیق آزمون، خدمات پشتیبانی و مدیریت آزمون، رعایت کلیه اصول امنیتی و مجهز بودن مرکز به دوربین های مداربسته با امکانات ثبت و ضبط مستقل ایستگاه های آزمون، حضور پزشک موظف در تمام مدت آزمون در یک فضای درمانگاهی طراحی شده موقت با تجهیزات اورژانس، نصب راهنماها و اطلاعیه ها در کلیه مسیر برگزاری آزمون، ارائه راهنمایی های لازم و جامع به شرکت کنندگان قبل از شروع آزمون، برگزاری جلسات توجیهی و کارگاه های آموزشی برای آشنایی دانشجویان واجد شرایط شرکت در آزمون و کلیه عوامل اجرایی با روند برگزاری آزمون های ساختارمند عینی بالینی از جمله نکات مثبت برگزاری این آزمون بود.

بر اساس ارزشیابی برگزاری آزمون توسط ارزیابان داخلی و بیرونی آزمون و نظرسنجی های به عمل آمده از شرکت کنندگان در آزمون، طراحی و اجرای آزمون در سطح مطلوب بود.

احمد پورشریفی مدیر تحصیلات نکمیلی و آموزش دانشگاه بصورت سرزده از این آزمون بازدید نمودند و در یکی از ایستگاه های اصلی از نزدیک از نحوه برگزاری آزمون توسط تیم ارزیاب دیدن کردند.

 این آزمون با حضور نماینده ناظر آزمون دانشگاه علوم پزشکی از اراک ، نماینده حراست و سایر عوامل اجرائی آزمون ، همزمان با سایر نقاط کشور برگزار شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر