رویداد ها

در دانشگاه علوم پزشکی قزوین

روش های کاهش آسیب پذیری غیرسازه ای تدریس شد

کارگاه آموزشی روش های کاهش آسیب پذیری غیرسازه ای با حضور مدیران و کارشناسان  واحدهای تابعه  دانشگاه  در سالن آمفی تئاتر ستاد برگزار شد.

علی فخار سلیمانی، مدیر مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی قزوین یکی از مُدرّسان این کارگاه بود که  در خصوص  آسیب پذیری غیر سازه ای و مدیریت بحران زلزله و لزوم وجود مدیریت بحران و ضرورت تشکیل کمیته کاهش آسیب پذیری در همه سازمان ها و ارائه آموزش های لازم به افراد هنگام زلزله، آتش سوزی و  ایمن سازی کلیه ساختمان های اداری و بیمارستان های، با اشاره به آتش سوزی ساختمان علوم پایه و همچنین به حداقل رساندن آسیب پذیری غیرسازه ای ساختمان و ایمنی افراد، سخن گفت.

مهندس محسن نوری، کارشناس مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز در خصوص خط و مشی و اهداف استراتژیک ایمنی و تمرکز در شناسایی عوامل آسیب رسان بالقوه، شامل: پیشگیری، آمادگی، پاسخ و بازیابی در مدیریت بحران و جلوگیری خسارت زیاد از حادثه سیل و زلزله مانند ساختن خانه های ضد زلزله و شناسایی خطر و استاندارد سازی سازه بنا و غیرسازه ای مانند: مبلمان، لوازم و اشیای مورد استفاده در منازل و اداره، فیکس کردن اشیا به دیوار برای جلوگیری از سقوط آن ها هنگام خطر و ایمن سازی صحبت کرد
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر