رویداد ها

برگزاری نشست هماهنگی نظام ارجاع الکترونیک در شهرستان آوج

نشست هماهنگی نظام ارجاع الکترونیک با حضور پزشکان و ماماهای شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج در سالن اجتماعات این شبکه برگزار شد.

ابوذر رئیسوندی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج، در این نشست، با اشاره به اهمیت اجرای نظام ارجاع الکترونیک ارتقای سطح کیفی سلامت در جامعه، کنترل هزینه های درمانی، پیشگیری از درمان های تکراری و تکریم ارباب رجوع و صیانت از حقوق شهروندی را از مهمترین مزایای اجرای این طرح دانست.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج، در ادامه بر برگزاری نشست های هماهنگی درون و برون بخشی به منظور آشنایی کارکنان و عموم مردم با مزایای این طرح، تهیه فرآیند ارجاع مراکز تحت پوشش و عدم ارجاع الکترونیک تا زمان اعلام بعدی تأکید کرد.

این نشست همزمان با روز آمار ماهیانه، روز چهارم آبان 1398 برگزار شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر