رویداد ها

برگزاری آزمون میان دوره الکترونیک علوم پایه و پیش کارورزی در دانشگاه

آزمون میان دوره الکترونیک علوم پایه و پیش کارورزی، روز هفتم آذر 1398 در محل آزمون الکترونیکی دانشگاه برای هشت تن از دانشجویان واجد شرایط برگزار شد.

از این تعداد هفت تن در آزمون علوم پایه و یک تن در آزمون پیش کارورزی پزشکی همزمان با سراسر کشور به رقابت پرداختند.

آزمون مذکور با حضور زهرا باقی، مسؤول امور آموزش، نماینده حراست دانشگاه و عوامل اجرایی دانشکده پزشکی با موفقیت و اجرای مطلوب برگزار شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر