رویداد ها

در قالب مانور

آتش در مرکز آموزشی و درمانی کوثر قزوین، خاموش شد

امیررضا اکبری نیا، مدیر مرکز آموزشی و درمانی کوثر قزوین گفت: برای ارتقای توانمندی پرسنل، اجرای اهداف آموزشی مرکز و استانداردهای اعتباربخشی، کلاس آتش نشانی به صورت تئوری و عملی برای رابطین آتش نشانی به صورت الزامی برگزار شد.

وی اظهار کرد که این دوره از کلاس ها با سخنرانی حسین زاده، کارشناس بازنشسته سازمان  آتش تشانی آغاز شد و  آموزش در خصوص انواع آتش و طبقه بندی آن، توجه ویژه به خطرات گازها، تعریف مثلث حریق و رعایت موارد ایمنی در منزل و محیط کار، نحوه استفاده از وسایل سرد کننده و خاموش کننده ها از مهم ترین مباحث این دوره بود.

طبق گفته مدرس، برای روشن شدن تمامی انواع آتش، سه شاخص ضروری و لازم نیاز یعنی: اکسیژن، حرارت و ماده سوختنی (مثلث حریق) لازم است و در صورتی که هر یک از این سه مورد حذف شود، احتراق صورت نمی گیرد و در صورت حدف هر یک از این عوامل، موفق به خاموش کردن آتش خواهیم شد.

گفتنی است، پس از مباحث تئوری در سالن، مانور به صورت عملی در محوطه مرکز برگزار شد و کارکنان نحوه کار با کپسول پودری و CO2  را آموزش دیدند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر