رویداد ها

برگزاری کارگاه سلامت بانوان در بویین زهرا

به گفته حسن کاظمی رودباری، رئیس مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا؛ کارگاه سلامت بانوان در دوره باروری و یائسگی، برای ماماهای مراکز خدمات جامع سلامت، توسط واحد بهداشت خانواده شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویین زهرا، روز 10 آذر 98 در ستاد شبکه برگزار شد.

وی اظهار کرد: نخستین شرط داشتن جامعه ای سالم و پویا، سلامت، پایداری و تحكیم خانواده است و بانوان، تضمین كننده سلامت و تحكیم خانواده هستند.

در این کارگاه، معصومه علمشاهی و نیره افشار، به ترتیب کارشناس مسئول واحد بهداشت خانواده و کارشناس برنامه میانسالان شبکه در رابطه با بیماری های شایع دوره میانسالی بانوان و عوارض و اختلالات شایع دوران یائسگی سخن گفتند

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر