رویداد ها

برگزاری نشست شورای تحصیلات تکمیلی علوم پایه در دانشکده پزشکی قزوین

در نشست روز  22 دی  1398 شورای تحصیلات تکمیلی علوم پایه دانشکده پزشکی قزوین، دکتر مهدی میرهاشمی، مدیرتحصیلات تکمیلی دانشکده، انتصاب دکتر احسان عالی به سمت معاون آموزشی علوم پایه را تبریک گفت و برای وی در جهت پیشبرد اهداف دانشکده پزشکی آرزوی موفقیت کرد. همچنین از زحمات دکتر معصومه اصلانی مهر به عنوان مدیرگروه میکروب شناسی با تقدیم لوح یادبودی توسط رئیس دانشکده پزشکی تقدیر و تشکر شد.

در ادامه، وضعیت آموزشی و پژوهشی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی)  (PhDمورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در این خصوص گرفته شد.

نشست مذکور با حضور دکتر سید امیر فرزام، رییس دانشکده پزشکی، احمد پورشریفی، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، دکتر سیامک یعقوبی، معاون آموزشی دانشکده، دکتر احسان عالی، معاون آموزشی علوم پایه، دکتر مهدی میرهاشمی، مدیر تحصیلات تکمیلی علوم پایه  و  مدیران گروه های علوم پایه در اتاق جلسات دانشکده برگزار شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر