رویداد ها

در مرکز بهداشت شهرستان قزوین

سی امین آزمون پایان دوره بهورزی برگزار شد

مریم صباغیان، مدیر آموزشگاه بهورزی شهرستان قزوین اظهار کرد: روز 10 اردیبهشت 99، سی امین آزمون پایان دوره بهورزی با حضور 15 دانش آموز بهورز از کلیه شهرستان های تابعه استان قزوین آوج، آبیک، بویین زهرا، تاکستان و قزوین در محل آموزشگاه بهورزی و با نظارت مدیر و مربیان این آموزشگاه برگزار شد.

وی در ادامه بیان کرد: در صورت کسب نمره قبولی، این دانش آموختگان در روستای شینقر، کلج، سیاهپوش و آقابابا از روستاهای شهرستان قزوین، روستای شاکین، خورهشت، خرم آباد و محمود آباد از روستاهای تابعه شهرستان تاکستان، روستای ولی آباد و خوزنین از توابع شهرستان بویین زهرا، روستای اسلام آباد و قشلاق از روستاهای تحت پوشش شهرستان آبیک و روستای  دشتک، هرایین و شهید آباد شهرستان آوج  مشغول بکار خواهند شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر