رویداد ها

برگزاری نشست شورای آموزشی در دانشکده پزشکی قزوین

نشست شورای آموزشی دانشکده پزشکی، روز 24 خرداد 1399 با حضور دکتر سید امیر فرزام، رئیس دانشکده پزشکی، دکتر سیامک یعقوبی، معاون آموزش بالینی دانشکده، دکتر احسان عالی، معاون آموزشی علوم پایه دانشکده، مدیران گروه های آموزشی بالینی بیمارستان ها و مدیران گروههای علوم پایه دانشکده در سالن ابن سینا دانشکده برگزار شد.

در این نشست، درخواست های آموزشی دانشجویان بررسی و تصمیم گیری شد. سپس نامه های مربوط به اعتباربخشی به اطلاع مدیران گروه های آموزشی رسید.

در ادامه، مدیران در رابطه با میزان فعالیت اعضای هیأت علمی گروه های آموزشی در بحران کرونا سخن گفتند و در این زمینه بحث و تبادل نظر شد.

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر