رویداد ها

اهداف استراتژیک سال 98 دانشکده پرستاری و مامایی قزوین بررسی شد

 نشست اهداف استراتژیک سال 98 دانشکده پرستاری و مامایی قزوین، روز 21 تیر 1399 با حضور دکتر محمدعلی سلیمانی، رئیس دانشکده و مسئولین واحدها در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

در این نشست مستندات میزان دستیابی به اهداف استراتژیک و برنامه عملیاتی سال 98 توسط رئیس دانشکده مورد بررسی قرار گرفت و بازخورد لازم به مسئولین هر حوزه داده شد
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر