رویداد ها

مرکز منتخب کووید 19 مرکز بهداشت شهرستان قزوین پایش استانی شد

صبح روز 28 تیر 99، هاشم علیجانی، مدیر مرکز مدیریت شبکه مرکز بهداشت استان قزوین و خدیجه حسینی، رییس گروه گسترش شبکه های بهداشتی مرکز مدیریت شبکه از مرکز منتخب کرونای مرکز بهداشت  شهرستان قزوین بازدید کردند.

منیره سجادی، مسؤول گسترش مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین با گفتن این خبر، اظهار کرد: این بازدید برای پایش منطقه ای که مقرر است در مرداد ماه 99 از مراکز تشخیص و درمان  کرونا انجام شود، صورت گرفت و تامین و چیدمان کادر تشخیص و درمان، میزان مراجعات، نمونه گیری کووید 19، نحوه ثبت بیماران در سامانه سیب، پیگیری بیماران و مشکلاتی که بین ثبت در سامانه MCC( سامانه ثبت بیماران) و سامانه سیب وجود دارد، بررسی شد.

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر