رویداد ها

نسل سوم کاورهای تیپ مرکز بهداشت شهرستان قزوین با اصول چارت فرماندهی تولید شد

مهندس حمید گلناری، کارشناس مسئول واحد مدیریت خطر بلایای مرکز بهداشت شهید بلندیان قزوین اظهار کرد با همه گیری کووید 19 به عنوان جهان گیری  و مخاطره بزرگ زیستی در جهان و ایران، نیاز مرکز بهداشت به کاور و پوشش های متحدالشکل در همکاران و تیم های عملیاتی احساس شد، بنابر این، این مرکز به عنوان اولین طراح در تلفیق و ادغام چارت فرماندهی حادثه با کاورهای طراحی شده قبلی خود در سطح کشور مطرح شد که طبق بررسی های انجام شده تا سال 99 هیچ دانشگاهی کاورهای تیپ حوزه بهداشت خود را با اصول چارت ICS(فرماندهی حادثه)  ادغام نکرده بود.

وی اظهار کرد که در طراحی جدید مرکز بهداشت قزوین، کلیه اصول طراحی از جمله آرم، رنگ، تیپ و شکل آن ها به گونه ای طراحی  و تهیه شد که هم کلیه کاورها تیپ و آرم مرکز بهداشت را داشته باشند و هم بر اساس اصول ICS نوع خدمتی که توسط افراد ارائه می شود را مشخص کند.

مهندس گلناری گفت: این کاورها دارای نوارهای رنگ سفید ویژه افراد با عنوان فرمانده و مشاوران آن، نوارهای قرمز ویژه افراد عملیاتی، نوارهای زرد ویژه کارکنان پشتیبانی، نوارهای آبی ویژه کارکنان برنامه ریزی و نوارهای سبز ویژه کارکنان اداری و مالی است.

وی یادآور شد که نسل اول و دوم کاورهای فرماندهی حادثه که در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 تولید شده بود به دلیل مشخص نبودن نقش و نوع خدماتی که توسط افراد ارایه می شد، همچنین  نداشتن آرم  دانشگاه و استان مربوطه و نیز غیرقابل تشخیص بودن  نیروهای هر دانشگاه در عملیات های مشترک، استقبال خوبی از آن ها نشد.

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر