رویداد ها

صد و سی امین نشست شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد

صد و سی امین نشست شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی سه شنبه 20 آبان 1399 در دانشکده برگزار شد که 6 طرح در دستور این نشست بود که پروپوزال دو طرح اعضای هیئت علمی و یک طرح دانشجویی به تصویب رسید و یک طرح دانشجویی خاتمه یافته اعلام گردید و مدت قرارداد یک طرح هیئت علمی و یک طرح دانشجویی تمدید شد.

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر