رویداد ها

مرکز آموزشی و درمانی کوثر قزوین، راستی آزمایی اعتباربخشی شد

 همزمان با برنامه اعتبار بخشی مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مرکز آموزشی و درمانی کوثر، راستی آزمایی اعتباربخشی شد.

دکتر ابوطالب سیمیاری، رییس مرکز آموزشی و درمانی کوثر در این رابطه گفت: در ادامه اجرای طرح اعتباربخشی سال 98  مراکز، به دلیل شیوع بیماری کووید 19، گواهی اعتبار بخشی مرکز صادر نشده بود و امسال برای راستی آزمایی بازدید سال گذشته، این فرایند در حال اجراست.

این بازدید، روز چهارم اسفند 99 با حضور دکتر ابوالفضل ابراهیمی، نازیلا قاسمی، نداد هناد، الهام سادات شجاعی، رعنا جلالیان، سمیرا نظرپور و نسیم فیروزی، کارشناسان معاونت درمان انجام شد.

اعضای تیم بازدید کننده با حضور در بخش های مختلف ضمن بازدید از فضاها، امکانات و تجهیزات با کارکنان درمانی و اداری به صورت حضوری  مصاحبه و از واحدهای پشتیبانی و پاراکلینیکی  نیز بازدید کردند. بازدیدکنندگان در ادامه، در دفتر ریاست مستقر شدند و بازخوردهای مدنظر خود را اعلام کردند.  

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر