مناقصه و مزایده

فایل تجدید اسناد مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات و نظافت بیمارستان شهدای آبیک

1397/2/3 دوشنبه

لطفاً از لینک زیر دریافت نمایید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر