مناقصه و مزایده

اسناد مناقصه (تجدید) واگذاري طبخ وتوزیع غذای(بدون مصالح) مراکز آموزشی و درمانی قدس، ولایت کوثر، بوعلی سینا و بیمارستان شفا تاکستان

1397/6/6 سه‌شنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر