مناقصه و مزایده

اسناد تجدید مناقصه كليه امور تعمير و نگهداري و راهبری تاسيسات مکانیکی و برقی بصورت حجمي در شيفتهاي ثابت وكشیک

1397/6/25 يكشنبه

لطفاً از لینک زیر دریافت نمایید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر