مناقصه و مزایده

اسناد مناقصه تجدید طبخ و توزیع غذای مراکز آموزشی درمانی کوثر، قدس ، شهیدرجایی ، بوعلی سینا ، ولایت و بیمارستان شفا تاکستان

1397/7/11 چهارشنبه

لطفاً از لینک زیر دریافت نمایید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر