مناقصه و مزایده

اسناد مناقصه واگذاری خرید خدمات واحد رادیولوژی در قالب تامین نیروی متخصص برای بخش رادیولوژی مرکزآموزشی و درمانی کوثر

1397/9/3 شنبه

با سلام
لطفاً از لینک زیر دریافت نمایید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر