مناقصه و مزایده

فراخوان مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی دستگاه پسماندهای عفونی مراکز آموزشی و درمانی

1399/4/31 سه‌شنبه

فراخوان مناقصه: تهیه، نصب و راه اندازی دستگاه پسماندهای عفونی مراکز آموزشی و درمانی شهیدرجایی،کوثر قدس،مستقل بوعلی سینا و ولایت و انجام کلیه عملیات بی خطرسازی زباله های عفونی بیمارستانی.

- تاریخ فروش اسناد مناقصات: 31/04/99 لغایت 06/05/99

*- آدرس فروش اسناد مناقصه: سامانهتدارکاتالکترونیکدولت http://setadiran.ir/ 

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر