مناقصه و مزایده

مناقصه واگذاری خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی تجهیزات ذخیره سازی (SAN Storage)

1399/5/27 دوشنبه

- عنوان مناقصه : واگذاری خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی  تجهیزات ذخیره سازی  (SAN Storage)

- تاریخ فروش اسناد : 02/06/99 لغایت 06/06/99 

- آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت   :  http://setadiran.ir/ 

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر