مناقصه و مزایده

مزایده واگذاری بخش فیزیوتراپی مرکز آموزشی درمانی شهیدرجایی

1399/5/27 دوشنبه

- عنوان مزایده : واگذاری بخش فیزیوتراپی مرکز آموزشی درمانی شهیدرجایی

- تاریخ فروش اسناد : 01/06/99 لغایت 05/06/99 

- آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت   :  http://setadiran.ir/ 

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر