مناقصه و مزایده

مناقصه واگذاری کلیه فعالیت‌های مربوطه به تهیه مواد اولیه، نگهداری، طبخ و توزیع غذای بیمارستان امیرالمومنین بویین زهرا

1399/6/4 سه‌شنبه

 فراخوان مناقصه: واگذاری کلیه فعالیت‌های مربوطه به تهیه مواد اولیه، نگهداری، طبخ و توزیع غذای بیمارستان امیرالمومنین بویین زهرا

 تاریخ فروش اسناد مناقصات:05/06/99 لغایت 12/06/99

- آدرس فروش اسناد مناقصه: سامانهتدارکاتالکترونیکدولت http://setadiran.ir/ 

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر