مناقصه و مزایده

مزایده فروش یک ملک شامل هشت باب آپارتمان دانشگاه

1399/7/22 سه‌شنبه

عنوان مزایده : مزایده فروش یک ملک شامل هشت باب آپارتمان دانشگاه

- تاریخ فروش اسناد : 29/07/99 لغایت 05/08/99 

- آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت   :  http://setadiran.ir

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر