مناقصه و مزایده

فراخوان تجدید بار دوم مناقصه واگذاری کلیه فعالیت‌های مربوطه به تهیه مواد اولیه، نگهداری، طبخ و توزیع غذای بیمارستان امیرالمومنین بویین زهرا

1399/7/28 دوشنبه

فراخوان تجدید بار دوم مناقصه واگذاری کلیه فعالیت‌های مربوطه به تهیه مواد اولیه، نگهداری، طبخ و توزیع غذای بیمارستان امیرالمومنین بویین زهرا

- تاریخ فروش اسناد مناقصه: 02/08/99 لغایت 05/08/99

*- آدرس فروش اسناد مناقصه: سامانهتدارکاتالکترونیکدولت http://setadiran.ir
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر