مناقصه و مزایده

مزایده بار سوم فروش یک ملک شامل هشت باب آپارتمان دانشگاه

1399/10/6 شنبه

- عنوان مزایده : مزایده فروش یک ملک شامل هشت باب آپارتمان دانشگاه

- تاریخ فروش اسناد : 04/10/99 لغایت 15/10/99 

- آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت   :  http://setadiran.ir

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر